Условия за ползване

Сайтът Сезон България, с поддомейн https://sezonbulgaria.e-sustnost.com, е собственост на онлайн медията Е-същност. Тази страница прилага правилата и условията за ползване на сайта с поддомейн https://sezonbulgaria.e-sustnost.com, както са описани по- долу.

Потребителят се задължава да предоставя вярна информация за себе си при попълване на регистрационната форма. Ако има последващи промени, потребителят е длъжен да нанася съответните корекции.

Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола и достъп до услугите  на Сезон България, след като извърши процеса на регистрация.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на потребителското си име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват с неговото потребителско име и парола.

Сезон България не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.

Самият факт, че Сезон България е свързан с интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа, определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от Сезон България няма да бъде следен и записван от трети страни.

Права на собственост

Съдържанието, качено в Сезон България е със защитени авторски права, собственост на съответните праводържатели.

Потребителят няма право да публикува, да предоставя на други потребители или продава продукти, придобити от Сезон България.

Е-същност Ви дава ограничен, неизключителен, отменим лиценз за личен достъп и некомерсиална употреба на съдържанието в съответствие с настоящите Условия за ползване.

Сезон България си запазва правото по всяко време да променя или прекратява предлагането на всяко съдържание.

Авторски права

Всички права върху съдържанията, намиращи се на уебсайта на Сезон България, са запазени. Използване на съдържание  или части от него с търговска цел може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие на Сезон България или съответния праводържател.

Нерегламентираното използване на защитените права представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

Този сайт и неговото съдържание е със запазени авторски права. Той съдържа материали, които са притежавани от втори страни /партньори/. Тези материали включват, но не се ограничават до съдържание /текстово/, дизайн, оформление, лога,  външен вид и графика. Всяко разпространение или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание на този сайт под всякаква форма е забранено, освен за лична употреба.

Поверителност

1. Целта на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, за със събиране и използване на лични данни. GDPR гарантира неприкосновеността на личните данни и генерира защита срещу злоупотреби с личните данни на всеки от нас. Данните, с които се идентифицира даден потребител, се считат за лични данни. Такива са имейл адрес, име, телефон, адрес на пребиваване, IP адрес и други.
2. Потребителските данни се събират и използват, за да се анализира поведението на потребителите в сайта, което да ни помогне да подобряваме и актуализираме услугите си.
3. Публикуваното съдържание е публично, поради което е необходимо всеки потребител ясно да осъзнава какви лични данни да споделя в това съдържание.
4. Всеки потребител има опция в настройките на профила си, сам да избере кое от личните му данни да е публично видимо и кое – не.
5. Сезон България не споделя вашите лични данни с трети страни, освен когато това се налага от действащото законодателство.

Бисквитки

1. Когато потребителите разглеждат този сайт, един от инструментите, които използваме, за да идентифицираме дейността им, са бисквитките. Чрез този анализ разработчиците на сайта вземат решения за добавяне или премахване на услуги и съдържания.
2. Всеки потребител може да приеме или отхвърли използването на бисквитки, но имайте предвид, че отмяната на функцията за бисквитки ще попречи на коректната работа на някои системи в сайта.
3. Повечето бисквитки не съдържат информация за потребителя, която пряко го идентифицира.

———————–

Забранено е да се използва съдържанието на този сайт с търговска цел.

Забранено е прехвърлянето или съхранението на съдържанието на този сайт (частично или цялостно) в друг сайт.

Нищо съдържащо се в този сайт не може да се тълкува като даване на лиценз или право на ползване на търговска марка, без предварителното писмено разрешение на собственика.

За всички възникнали въпроси или затруднения ни пишете на имейл contact@sezonbulgaria.e-sustnost.com

test 66